โลโก้ฮวงจุ้ย
รับออกแบบโลโก้
ได้รับออกแบบโลโก้ 2 แบบ
ทำการแก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลา 2 วัน 1แบบ

- หากต้องการเพิ่มตรายางใน package นี้ +650 บาท ( พร้อมส่ง EMS ) งานเร่งใน 1 วัน +500 บาท
tab
ออกแบบโบรชัวร์
ได้รับออกแบบโลโก้ 3 แบบ
ทำการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
ได้รับตรายาง ( ส่ง Ems ให้ )
ระยะเวลา 1 วัน 1 แบบ

- หากต้องการเพิ่มนามบัตร + 1200 ( 2 แบบ 5 ชื่อ )
tab2
รับออกแบบนามบัตร
โลโก้ 4 แบบแก้ไขได้ 3 ครั้ง
ได้รับตรายาง ( ส่ง Ems ให้ )
นามบัตร 2 แบบ ( 5 ชื่อ )
หัวจดหมาย ( word file )
หน้าปก Facebook
ระยะเวลา 1 วัน 2 แบบ (ไวสุด)
รับทำเว็บขายของ

new-work

bag