ออกแบบโลโก้
ได้รับออกแบบโลโก้ 2 แบบ
ทำการแก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลา 1 วัน 1แบบ

- หากต้องการเพิ่มตรายางใน package นี้ +650 บาท ( พร้อมส่ง EMS ) งานเร่งใน 1 วัน +500 บาท
tab
รับออกแบบโลโก้
ได้รับออกแบบโลโก้ 3 แบบ
ทำการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
free ตรายางจริง ( ส่ง Ems ให้ )
ระยะเวลา 1 วัน 1 แบบ
promotion-price
tab2
รับออกแบบนามบัตร
โลโก้ 4 แบบแก้ไขได้ 3 ครั้ง
free ตรายางจริง ( ส่ง Ems ให้ )
free นามบัตร 2 แบบ ( 5 ชื่อ )
free หัวจดหมาย ( word file )
free หน้าปก Facebook
ระยะเวลา 1 วัน 4 แบบ (ไวสุด)
โลโก้ฮวงจุ้ย

Promotion รับออกแบบโลโก้ new-work